Vall – Kulstäde änge

Kulstäde änge i Vall 2014
5

Fastighet

Vall Kulstäde 1:17

5

Areal

1,4 hektar

5

Markägare

Ulf Virgin, Levide, Vall

5

Brukare

Ulf Virgin, Levide, Vall

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Gutasagan berättar: ”Botair från Akebäck hette han, som först byggde kyrka, på det ställe, som nu heter Kulstäde. Det ville landet ej tåla, utan brände den, därför kallar man ännu stället Kulstäde.” Namnet Kulstäde betyder kolar-ställe, brännplats.

Änget ligger straxt söder om gården, omgivet av åkermarker. Här växer ek, ask och alm, tillsammans med hassel och någon oxel, tall och apel. Mitt i änget ligger en stor kämpgrav. I ett hörn finns en brya.

Änget är slaget sedan mycket länge. Nuvarande brukare tog över efter Linda och Andreas Lundström, som i sin tur tog vid efter Astrid och Henning Lundström.