Vallstena – Alvena lindaräng

Alvena lindaräng i Vallstena 2014
5

Fastighet

Vallstena Alvena 1:29

5

Areal

5,5 hektar

5

Markägare

Naturskyddsföreningen på Gotland

5

Brukare

Vallstena IF

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Vid Alvena fanns under järnålder en stor by, Långbyn. Delar av den ligger i det som idag är änget: tre husgrunder, en förhistorisk väg och ett antal stensträngar. Kartor från 1700 och 1855 visar att det mesta av området mellan den gamla strandvallen vid kyrkan och häll- och skogsmarkerna norr om Slumre tidigare var ängsmark. Genom dessa vida ängsmarker gick förr Slumrebornas gångstig upp till sockenkyrkan, en 2 kilometer lång promenad genom de fagraste ängar. Dagens änge är en liten rest av allt detta. Kanske var det all sten i fornlämningarna som fick brukarna att avstå från att ta upp åker just här.

Lindarna som står i detta änge är Gotlands största sammanhängande bestånd av vild skogslind. Dessutom finns här ek, ask och lundalm samt enstaka björkar och aspar. Hassel växer tillsammans med träden i vastar och dungar, längs stensträngar och kring bredsrummen.

Änget har alltid varit känt för sin blomsterrikedom. Här finner man ett dussintal orkidéer, tillsammans med en mängd andra örter.

Marken köptes 1954 av Svenska naturskyddsföreningen. Änget sköttes då av ideella krafter genom de tidigare ägarna Gustaf och Gunnar Eriksson, tillsammans med Arvid Ohlsson och Konrad Hultberg. 1966 byggdes en slåtterbod i nordvästra hörnet. 1967 sattes bandtunen upp. Änget är sedan 1980 naturreservat. Sedan 1989 är det idrottsföreningen som ansvarar för hävden.