Vallstena – Slumre änge

Slumre änge i Vallstena 2014
5

Fastighet

Vallstena Slumre 1:19 och 1:25

5

Areal

1,1 hektar

5

Markägare

Bo Wahlgren, Slumre, Vallstena

5

Brukare

Ulle Engström, Slumre, Vallstena

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Slumre ger ett tilltalande intryck med sina vackra gårdar och känsla för gammal byggnadskultur. Man möts också av välhållna sten- och bandtunar, liksom det välhävdade änget.

Änget är trädklätt, men med öppna gläntor och bryn. Enstaka enbuskar och hassel lämnar stort utrymme åt ängsväxterna, däribland svinrot, gullviva och slåtterfibbla. I änget finns också en förekomst av orkidén Adam och Eva, men bara den ljusgula formen. Adam och Eva, som blommar i maj, förekommer annars mest längs kusterna.

Stensättningar, en stensträng och en rest sten i änget vittnar om långa tiders brukande i trakten. På ett ställe i änget finns en igenlagd branddamm.

Elisabeth och Mille Jacobsson hävdade änget från 1980 och fram till 2012, då nuvarande brukare tog vid.