Vallstena – Uppgarde änge

Uppgarde änge i Vallstena 2014
5

Fastighet

Vallstena Uppgarde 1:24

5

Areal

1,5 hektar

5

Markägare

Renee Viberg och Johan Hansson, Grinds, Vallstena

5

Brukare

Renee Viberg och Johan Hansson, Grinds, Vallstena

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett stensträngsystem i området minner om äldre tiders odlarmöda. Skattläggningskartan från år 1700 visar att änget då var en del av stora slåttermarker här omkring.

Uppgarde änge är rikt på klappad lundalm och ask. Träden blir senvuxna: inte så grova trots hög ålder. Här växer även en del ek, asp och hassel.

Man kommer in i änget söderifrån, i den lite tätare delen. Längre bort öppnar sig större slätter. Floran är ovanligt rik även i den skuggigaste delen av änget, inte minst med orkidéer. Klasefibbla och fågelstarr är också vanligt förekommande här. Rikligt med stora bålar av lunglav förekommer på lundalmarna i den nordvästra ohävdade delen. Almlav växer på såväl ask som lundalm.

Änget brukades tidigare av Margareta och Martin Pettersson, och sedan av Anita och Gunnar Pettersson, med hjälp av hembygdsföreningen. Tore Pettersson skötte änget mellan 1991 och 2005.