Vamlingbo – Sigrajvs änge

Sigrajvs änge i Vamlingbo 2014
5

Fastighet

Vamlingbo Sigrajvs 1:21

5

Areal

1,7 hektar

5

Markägare

Carina Lindberg och Calle Ahlström, Sigfride, Vamlingbo

5

Brukare

Carina Lindberg och Calle Ahlström, Sigfride, Vamlingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Österöver från Sigrajvs slogs förr stora delar av de fuktiga markerna. Idag är det bara detta område som ännu hålls i hävd. När man från vägen kommer in i västra delen av änget, omges man av högvuxna björkar och askar. Sedan möter en bred lövvast med björk, ask, lönn och hassel. I en öppen slätt längre in trivs ängsväxter som vårbrodd, darrgräs, brudbröd och gullviva.

Änget kallas ofta för Smid’ns änge. Hävden återupptogs 1959 av Agnes och Henry Ahlström, och ungefär år 1980 tog nuvarande brukare vid.