Vamlingbo – skolänget

 

Skolänget i Vamlingbo 2015
5

Fastighet

5

Areal

5,7 hektar

5

Markägare

5

Brukare

Angelica och Alf Jacobsson, Etelhems annex

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Skolänget i Vamlingbo är en stor öppen slätt, som breder ut sig bakom skolhuset, tvärs över landsvägen från Vamlingbo kyrka. Sannolikt röjdes träd och buskar från den gamla ängsmarken, men uppodlingen avbröts och det blev aldrig åkerbruk här. Markväxtligheten växlar mellan högvuxna grova gräs och partier med en väldigt örtrik flora. Angelica och Alf har slagit marken sedan år 2005.