Vamlingbo – Storms änge

Storms änge i Vamlingbo 2014
5

Fastighet

Vamlingbo Storms 4:1

5

Areal

0,6 hektar

5

Markägare

Göte Karlsson, Storms, Vamlingbo

5

Brukare

Göte Karlsson, Storms, Vamlingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Vid Storms slås detta öppna björkänge. En del av björkarna är ordentligt gamla. Här växer också enstaka tallar och askar, tillsammans med rönn, apel och hassel. I lite fuktigare slätter trivs ängsväxter som svinrot, ängsvädd, darrgräs och loppstarr. På torrare mark växer höskallra, slåtterfibbla och brudbröd.

Änget hävdades förr av Emil Karlsson, och före honom av Ida Södergren, och av Ingrid och Henning Larsson. Göte har skött änget sedan år 1974. En speciell sak med hävden är att allt faget läggs på hög, mellan två trädstammar eller i andra vrår. Så gjorde de äldre just i detta änge.