Vänge – prästänget

Vänge prästänge 2014
5

Fastighet

Vänge Prästgården 1:1

5

Areal

1,2 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Vänge Buttle Guldrupe centeravdelning

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Dagens hävdade prästänge ligger som ett långsmalt lövområde mellan åkrarna just i övergången mellan fastmarken i öster och de gamla våtmarkerna i väster. Två stensträngar genomkorsar marken. Här finns dessutom två fossila åkrar. Den minsta är antagligen från tiden före laga skifte, vilket skedde 1907 på prästgården, den största är troligen senare.

Änget har slagits i all tid, numera genom centeravdelningens försorg, tidigare var det centerkvinnorna.

Här står mycket ek och ask, tillsammans med alm, björk, apel, hagtorn och rikligt med hassel. I prästänget kan man finna örter som slåtterfibbla, svinrot, brudbröd och en del lite mer speciella växter som blodtopp, buskviol och skogskorn.