Väte – idrottsänget

Idrottsänget i Väte 2014
5

Fastighet

Väte Sorby 1:3

5

Areal

1,6 hektar

5

Markägare

Väte GOIF

5

Brukare

Väte sockenförening

Info om slåtter och annat

2018

Slåtter i Idrottsänget torsdag 19 juli kl. 10.

Åren 1701-02 redovisas marken som ”Rannarfwen hårdvallsäng beväxt med småtall och hassel”. Någon gång under 1930-talet skänktes marken av Sorby gård till idrottsföreningen i Väte. Änget stod senare ohävdat under ungefär trettio år, fram till 1970-talet, då en mindre del åter började slås. 1988 röjdes hela änget igenom, och sedan dess har det skötts med årlig slåtter.

Här står idag mest ek, björk och ask, tillsammans med en del tall och hassel.

Änget kallas ibland bara basarplatsen, eftersom här var basarplats förr. 1966 var sista året det var dans här. Själva idrottsplatsen ligger alldeles öster om änget.