Visby – Haga änge

 

Ängskommitténs tidigare ordförande Erik W. Ohlsson i Haga änge i Visby 2014
5

Fastighet

5

Areal

0,3 hektar

5

Markägare

5

Brukare

Haga hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget ligger som en liten öppning i en talldunge mellan Pilhagsvägen och Färjeleden i Visby. Här växer mest tall och hassel. Eftersom det ligger alldeles intill bostadsområden så är det ett välbesökt änge. Haga hembygdsförening har skött det sedan 2004.