Slåtter och höbärgning

Här kan du läsa mer om slåtter, få tips om redskap m.m.

Höbärgning i Norrlanda

Traditionella skötselmetoder

Sigden (liebladet)

Fram till jordbrukets mekanisering under första halvan av 1900-talet så slogs all ängsmark med lie. Det ställde höga krav på både yrkeskunskap och utrustning. Man använder smidda lieblad, med hårt och lite sprödare stål i mitten och mjukare och segare stål i ovan- och undersida. Sådana lieblad slipas med slipsten. Det är nu ungefär 100 år sedan de slutade tillverkas, men det finns fortfarande kvar en del som används än idag.

Senare har man, bland annat i brist på de smidda liebladen, kommit att importera en annan typ av lieblad från central- och östeuropa. Det är sådana lieblad man hittar i järnhandeln m.m. idag. Metallarbetet är enklare, och de hålls vassa genom att eggen hamras ut med hammare och städ. Effekten blir en slags kallsmide som härdar metallen.

i Fataburen, Nordiska muséets och Skansens årsbok 1977.

Inte så mycket om Gotland – men intressant ändå. Du hittar texten här.

Gislaveds ax-liar –

en produktkatalog från 1912

motormanuell knivslåtterbalk

Moderna redskap & maskiner

Slåtteraggregat

Sedan mitten av 195o-talet slås i stort sett alla gotländska ängar med traktorburet slåtteraggregat i de öppna ytorna, kompletterat med lieslåtter kring träd och buskar. Sedan slutet av 1900-talet har s.k. motormanuella slåtterbalkar blivit vanligare.

Entreprenörföretagare

Vill man ha hjälp att genomföra slåtter med maskiner kan det gå att beställa det arbetet av olika entreprenörföretag. Mer info kommer.