Kategori: Gotlands socknar

  • Gotlands socknar

    Akebäck   Ala Lavas änge Alskog   Alva Kruse änge i Alva Binge änge i Alva Anga Anga prästänge Bendes strandänge i Anga Bendes strandänge i Anga – norra delen Ardre Ardre prästänge Vatvärkar i Ardre Hemängen i Ardre Atlingbo Augustas änge i Atlingbo Nygårds änge i Atlingbo Barlingbo   Björke   Boge Laxare änge […]