Gotländska Ängskommittén

Gotländska Ängskommitténs uppgift är att verka för det gotländska hävdade ängets bevarande. Detta sker genom att på olika sätt stödja och uppmuntra dem som äger eller hjälper till att hävda våra ängen. Ängskommittén delar årligen ut diplom och litografier till välförtjänta ängsvårdare. Belöningarna delas ut en dag i november i samverkan med Gustaf Larsson-sällskapet. Referat från tidigare år finner du längre ned på den här sidan.

 

Hösten 1943 aktualiserade Gotlands Hembygdsförbund, där David Ahlqvist då var ordförande, ett ökat ängsskydd vid en konferens i Visby. Det avgörande steget för Gotländska Ängskommitténs bildande kom dock från Liljewalchska stiftelsen som vid sitt sammanträde november samma år beslöt att tillskjuta medel och uttala sig för bildandet av en speciell gotländsk ängskommitté. Kommitténs status kom att bli ett självständigt utskott knutet till Gotlands hembygdsförbund.

2015 års mottagare av Ängskommitténs belöningar

Ängskommitténs ledamöter (2018)

Göran Allard och Hjalmar Croneborg saknas på bilden.

Gotländska ängskommittén januari 2015

tidigare stiftsjägmästare

e-post: allard.gotland@gmail.com

telefon: 070 320 10 77, 0498 312 22 (hem)

(ej med på bilden)

Ordförande
e-post: info@gotlandsangar.se
telefon: 0706 15 05 75

(ej med på bilden)

Länsstyrelsen i Gotlands län

Naturvårdsenheten

tel. 010 – 223 93 70

e-post annika.forsslund@lansstyrelsen.se

Liljewalchska stiftelsen

info@liljewalchska.se

Vice ordförande & sekreterare

Naturskyddsföreningen på Gotland

e-post: anders.lekander@gotlandskaninen.se

telefon: 070 216 06 57

Regionekolog

Region Gotland

evelina.lindgren@gotland.se

0498-26 90 86

Svenska kyrkan Visby stift

Egendomsförvaltningen

tel. 0498 – 40 49 25

e-post arvid.mickelaker@svenskakyrkan.se

Länsstyrelsen i Gotlands län

representant för ängshävdarna

010-223 92 76

daniel.nygren@lansstyrelsen.se

Hedersordförande

e-post: bondans.inga@telia.com

telefon: 0498 22 43 07 (hem)

Skogsstyrelsen

e-post: karin.wagstrom@skogsstyrelsen.se

telefon: 0498 25 85 23, 070 521 80 11

Ängskommitténs belöningar

Här kan du läsa mer om de belöningar som har delats ut.

Tidigare e-post-utskick till alla ängshävdare

2016

november 2016

juli 2016

juni 2016

april 2016

2015

juni 2015

april 2015


Referat från tidigare års ängesdagar i november

 

2017 – Gothem

2016 – Hablingbo

2015 – Väskinde

2014 – Dalhem

2013 – Levide

2012 – Rute

Erland Andersson, Gute i Bäl

Erland Andersson

Tidigare ledamot i ängskommittén