Gotlands ängar

Ajmunde hemänge i Gerum
Ajmunde lillänge i Gerum
Ajmunde lillänge i Gerum (södra delen)
Ajvide hemänge i Eksta
Ajvide strandänge (Käldstu hoigard) i Eksta
Allekvia löväng i Endre
Alskute änge i Levide
Alvare änge i När
Alvena lindaräng i Vallstena
Alvne änge i Vallstena
Anga prästänge
Anglarve änge i Träkumla
Ardre prästänge (Mullvalds)
Augustas änge (Friggårds) i Atlingbo
Autsarve änge i Garda
A-änget i Garda
Backen i Öja
Barkarve änge i Öja
Bendes strandänge i Anga
Bendes strandänge i Anga (norra delen)
Binge änge i Alva
Biskops änge i Bunge
Bjärges änge i Eksta
Bjärs änge i Vallstena
Björke änge i Norrlanda
Björnungs änge i Lokrume
Bols änge i Havdhem
Bopparveänget i Eksta
Bopparveänget i Eksta (norra delen)
Botels änge i Lau
Bredkvie änge i Fide
Bro prästänge
Broe änge i Norrlanda
Bunge sudertäppu och torränge
Bungemuseets änge
Bunkänge i Bunge
Bunn änge i Bunge
Burgänget i Eksta
By änge i Eke
Byssegårda änge i Hogrän
Byänget i Hablingbo
Bäntebingels änge i Gothem
Bölske änge i Grötlingbo
Dalhem kyrkänge
Domerarve sandänge i Öja
Domerarve storänge i Öja
Drakarve änge i Näs
Drakarve änge i Näs (västra delen)
Ekebysänget (prästänget) i Stenkyrka
Ekhagen i Hablingbo
Elinghem Kyrkänge i Hangvar
Elinghem Kyrkänge (ruinen)
Eskelhem prästänge
Etelhem kyrkänge
Fardhem prästänge
Fide prästänge
File änge i Othem
Fjärdinge änge i Gothem
Fonnsänget i Väte
Frixarve änge i Stånga
Gerum prästänge
Gervide änge i Sjonhem
Glästäde torpänge i Lärbro
Grausne änge (Boänget) i Lokrume
Grötlingbo prästänge
Gullarve änge i Väte
Gute änge i Bäl
Haga änge i Visby
Hall kyrkänge
Halla klosteränge
Hammarsänget i Lärbro
Haugstajns strandänge (Delias) i Gammelgarn
Hejnum högård (prästänget)
Hembygdsänget i Stenkyrka
Hemmor änge i Garda
Hemängen i Ardre
Hemöstris änge i Havdhem
Hulte kruppar (prästänget) i Hemse
Hultungs änge i Bunge
Hummelbosänget i Burs
Hägur änge i Eksta
Hässle änge i Fleringe
Högby äng i Hemse
Hörsne prästänge
Idrottsänget i Väte
Isums änge i Atlingbo
Järnvägsparken i Etelhem
Kapellänget på gotska Sandön
Kastellänget i Lärbro
Kauparve änge i Grötlingbo
Kruse änge i Alva
Kräklingbo prästänge
Kue äng i Träkumla
Kullingbos lillänge i Källunge
Kulstäde änge i Vall
Kumble änge i Ganthem
Kuseänget i Västerhejde
Kvie änge i Eksta
Kvie änge (Wallins) i Bro
Kvie änge (Widins) i Bro
Kvinnegårda änge i Havdhem
Kyrkeby änge i Etelhem
Kälder änge i Havdhem
Käldänget i Garda
Lasses änge i Öja
Lavas änge i Ala
Lavase hemänge i Boge
Lavase änge i Boge
Laxarveänget (prästänget) i Boge
Levide prästänge
Lilla Hajdes änge i Fröjel
Lillänget i Vamlingbo
Lindarve högård i Ekeby
Linde prästänge
Liste strandänge i Norrlanda
Lojsta prästänge
Lummelunda kyrkänge
Lundbjers änge i Lummelunda
Löves änge i Hejde
Lövsta änge i Roma
Mangsarveänget i Ekeby
Mattsarveänget i Hörsne
Missionshusänget i Mästerby
Mästerby prästänge
Mörby änge i Lokrume
Nickarve änge i Havdhem
Nicksarve änge i Fardhem
Norrbys änge i Follingbo
Norrkvie änge i Grötlingbo
Nygårds änge i Atlingbo
Nyhagen i Fide
Nystugu änge i Bäl
Ockesänget (Olofs) i Öja
Oggesänget i Rone
Ollajvs änge i Levide
Othem korsänge (prästänget)
P18 Änge i Västerhejde
Petes änge (Stjups) i Hablingbo
Pilungs änge i Mästerby
Prostarve storänge i Hogrän
Resarve änge i Vall
Rings änge i Hejnum
Rodarve änge i Hogrän
Roes hemänge i Öja
Roes änge i Öja
Roes änge i Grötlingbo
Roes änge (Valtus) i Grötlingbo
Rommunds änge i Alskog
Rosarve änge i Havdhem
Rosenbys änge i Eskelhem
Rums änge i Grötlingbo
Rumsänget i Fardhem
Rute prästänge
Sallmunds änge i Levide
Sandkvie änge (Vadar) i Öja
Sandänget i Gammelgarn
Siglajvs ängar i Rute
Sigrajvs änge i Vamlingbo
Sigsarve änge i Näs
Sigulds änge i Lye
Silte prästänge
Sindarve änge i Hemse
Skogs änge i Hamra
Skolänget i Källunge
Skolänget i Vamlingbo
Skärsänge i Öja
Sles änge i Boge
Slumre storänge i Vallstena
Slumreänget i Vallstena
Snausarve änge i Lau
Solsänget i Levide
Stabbgardsänget i Stånga
Stationsänget i Väskinde
Stenkumla prästänge
Stora Hajdes änge i Fröjel
Stora Ire änge i Hellvi
Stora Valle änge i Rute
Storms änge i Vamlingbo
Sudergårda änge i Bäl
Suderkvie högård i Grötlingbo
Timans storänge i Väte
Unghanse Storänge i Öja
Uppgarde änge i Vallstena
Valby änge (Gustavs) i Fröjel
Valde änge i Eskelhem
Vall prästänge
Vamlingbo prästänge
Varpaänget i Mästerby
Vatvärkar i Ardre
Viges slott i Grötlingbo
Viges änge (Gatänget) i Grötlingbo
Vike Hoigard i Boge
Vis änge i Väskinde
Vänge prästänge
Västerby prästboställe i Guldrupe
Öja prästänge
Öja prästänge, västra delen
Ösarve änge i Bäl
Östergarn prästänge
Övide ängar i Eskelhem

Publicerat

i

av

Etiketter: