Ett gotländskt änge hävdas genom fagning om våren, sommarens slåtter och därefter i många fall efterbete. Under vinterhalvåret görs röjningar i träd och buskar vid behov. Förr klappades (beskars) träden för att bärga lövfoder till vintern. Numera görs klappningen vanligtvis i samband med röjningen vintertid.

Här kommer man att kunna läsa mer om metoder, redskap, maskiner m.m. Vill du bidra till att samla erfarenheter och kunskap här, så hör gärna av dig till ängskommittén.E

Om gotländsk ängshävd

Klicka här för att läsa Gotländska Ängskommitténs tidigare ordförande Erik W. Ohlssons artikel i Svensk Botanisk Tidskrift om ängets skötsel förr och nu.

E

Om ängshävd i Sverige

Svenska naturskyddsföreningens skrift om ängar och ängshävd i Sverige finner du här. Den är skriven av Mårten Aronsson år 2006.

Mer att läsa om ängshävd och lieslåtter finner du hos nätverket Svenska kulturlandskap.

Se en film om ängar och ängshävd.

Den är gjord för SVT år 1971. Cirka 14 minuter lång.

Se filmen ”Från en gotländsk strandgård”

En film från Hammars i Norrlanda på Gotland. Upptagen 1938 av David Ahlqvist och Gunnar Olsson. Ljudsatt och tillförd nya bilder 2011-2012 av Mats Ahlby. Cirka 45 minuter lång.

Handbok för gotländska ängshävdare

Handboken från 1997 finns nu i ett något omarbetat nytryck. Du kan vända dig till Gotländska ängskommittén för att få ett exemplar, eller så kan du hämta den som pdf-fil genom att klicka på bilden.