Gotländska ängskommitténs belöningar

Ängskommittén har sedan starten 1944 delat ut belöningar till gotländska ängshävdare.

Ängskommitténs svartvita diplom

Ängskommitténs svartvita diplom.

Detta diplom togs fram av David Ahlqvist år 1946. Ca 50 exemplar har delats ut sedan dess.

 

 

Ängskommitténs färgdiplom

Ängskommitténs färgdiplom.

Diplomet togs fram av David Ahlqvist år 1944, och har alltså funnits med lika länge som Ängskommittén själv. Under alla åren har närmare 500 exemplar har delats ut.

Etsning av David Ahlqvist.

Efter slåtterölet. Etsning av David Ahlqvist.

Ungefär 100 exemplar delades ut mellan år 1963 och 1997, sista gången till Barbro och Erland Andersson, Gute i Bäl.

Litografi av Staffan Rosvall.

Litografi av Staffan Rosvall. Från prästänget i Pankar-området i Grötlingbo.

Togs fram i 250 exemplar. Det första fick Rut Pettersson år 1975 för Mörby änge i Lokrume. Sedan dess har ytterligare drygt 220 exemplar delats ut.

 

Litografi av Lars Jonsson.

Halsbandsflugsnappare. Litografi av Lars Jonsson.

Togs fram i 150 exemplar, varav drygt 100 delades ut mellan åren 1992 och 2006.

Litografi av Nils Forshed.

Skymningssvärmare. Litografi av Nils Forshed. Från Hammarsänget i Lärbro.

Togs fram år 2002, i 250 exemplar. Sedan dess har 120 har delats ut.

 

Litografi av Hans Ekedahl.

Vår i änget. Litografi av Hans Ekedahl.

250 exemplar togs fram år 2006. Ungefär 85 av dem har delats ut.

Litografi av Lars Jonsson.

Koltrast. Litografi av Lars Jonsson.

Togs fram år 2011, i 100 exemplar, varav 30 har delats ut.

 

Litografi av Lars Jonsson.

Blåvinge. Litografi av Johannes Nevala.

Togs fram år 2018.

Statyett av xx.

Fagningsblommor. Stayett av Bertil Nyström.

Togs fram i 100 exemplar. Under perioden 1944 – 1996 delades 90 exemplar ut.

En stor avgjutning i brons finns vid Lövsta i Roma.

Pokal av glas

Från starten 1944 och fram till år 1959 delade Ängskommittén även ut en pokal. Sammanlagt blev det ungefär 40 st.